RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

Arreglem-nos per al concert

Després d’adonar-nos que no ens posem la mateixa roba per anar a la platja que per anar a escola, amb diversos materials, elaborem un vestit adequat per interpretar una peça en públic.

Objectius

  • Experimentar i explorar les possibilitats expressives amb els materials que tenim a l’abast per confeccionar petits complements.
  • Observar com canvia la indumentària que es fa servir segons l’ocasió.
  • Despertar el gust per manipular i cercar maneres diferents amb les quals treballar la forma, el volum i la textura.
  • Respectar les produccions pròpies i les dels altres.

Materials

  • Paper per dibuixar.
  • Objectes que serveixin per confeccionar roba i complements: retalls de roba, mocadors, paper, cartró, cinta adhesiva, etc.
  • Fotografies del compositor amb diferents vestits, adequats a diferents ocasions, per mostrar als alumnes.
  • Vídeo il·lustratiu de la posada en escena d’un concert

Informació

Durada

1 sessió

Cicle educatiu

Valor

Creativitat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Expressió artística