RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

Capbussem-nos a la infantesa de Pau Casals

Descobrim que Pau Casals va créixer envoltat de música i valorem com la família enriqueix les nostres vides

Objectius

  • Prendre consciència de com les experiències de què gaudim amb la família incideixen en els nostres gustos.
  • Conèixer que l’entorn familiar de Pau Casals va contribuir decisivament a despertar la seva vocació musical.
  • Apreciar la diversitat de gustos i aficions de les persones com una riquesa.

Materials

  • Full en blanc.
  • Làmina adjunta.
  • Llapis de colors per pintar la làmina.

Informació

Durada

1 sessió

Cicle educatiu

Valor

Escolta i curiositat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Música