RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

De viatge amb Pau Casals

Acompanyarem Pau casals en els viatges que va fer, situant les estades, les actuacions i les aventures que va viure en un mapamundi.

Objectius

  • Percebre l’espai i la disposició d’elements sobre una superfície.
  • Observar les formes i línies que conformen una imatge.
  • Utilitzar tècniques pictòriques diverses en l’elaboració de produccions visuals o artístiques.
  • Ser capaç de treballar en grup de manera col·laborativa.

Materials

  • Paper d’embalar per dibuixar-hi un mapamundi.
  • Figuretes de Pau Casals per enganxar al mapa (annex).

Informació

Durada

1 sessió

ODS

04 Educació de qualitat

Cicle educatiu

Educació primària cicle superior

Valor

Creativitat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Expressió artística