RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

Fem un mosaic fotogràfic a l’aula

Comprenem la funció documental de la fotografia per conèixer la biografia de Pau Casals i elaborem un mosaic fotogràfic a l’aula

Objectius

  • Observar fotografies de l’alumnat i de la vida de Pau Casals per comprendre el pas del temps i el valor testimonial de les imatges.
  • Documentar el dia a dia a l’aula mitjançant imatges i crear un mural fotogràfic.
  • Experimentar amb les possibilitats creatives que ofereix la fotografia en les produccions artístiques.

Materials

  • Imatges de Pau Casals on aparegui amb familiars o persones properes a ell, tocant el violoncel, etc. (web).
  • Càmera fotogràfica, mòbil o tauleta per poder captar les imatges.
  • Un espai de l’aula on poder penjar les fotografies que anem fent impreses i material per fer-ho.

Informació

Durada

1 sessió

Cicle educatiu

Valor

Escolta i curiositat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Autoconeixement