RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

La mirada del Paugròs

Valorem la diversitat com a riquesa, i indaguem quins trets físics expressen tolerància i amor envers l’altre, com transmetia el rostre de Pau Casals.

Objectius

  • Observar, identificar i manipular diversos materials, de diverses qualitats, per crear obres artístiques.
  • Adonar-se que la manera de fer i de pensar, els valors i les creences influeixen en com ens relacionem amb l’art i a través seu.
  • Valorar positivament la diversitat de posicionaments i manifestacions davant d’un mateix fet artístic.
  • Dissenyar i elaborar propostes artístiques partint de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències i la realitat.
  • Desenvolupar interès i respecte davant del treball col·lectiu i el fet artístic propi i dels altres.

Materials

  • Capses de cartró reutilitzables.
  • Materials diversos per decorar: llana, cartolines, plàstics, material fungible, etc.
  • Pega o cola.
  • Alguna fotografia o vídeo d’un capgròs.

Informació

Durada

1 sessió

Cicle educatiu

Valor

Convivència i cures

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Expressió artística
Música