RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

Les línies de la vida

Comprenem les etapes de la vida tot ordenant fotografies de Pau Casals i dels nostres avantpassats

Objectius

  • Valorar la vellesa com una etapa de la nostra vida plena de saviesa i de capacitat d’estimar.
  • Ordenar el fets en una seqü.ncia temporal per prendre consciència de les diferents etapes de la vida de les persones: infantesa, joventut, edat adulta i vellesa.

Materials

  • Fotografies impreses de diferents etapes de la vida de Pau Casals.
  • Fotografies dels avantpassats de l’alumnat.
  • Cordill i pinces d’estendre roba per penjar les fotografies.

Informació

Durada

1 sessió

Cicle educatiu

Valor

Escolta i curiositat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Cultura