RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

Xip xip xip!

Descobrim la vida i els ritmes que amaga el fons del mar.

Objectius

  • Conèixer diferents animals i elements marins, tot descobrint les diferències que presenten quant a mida (grans, petits) i velocitat (ràpids, lents).
  • Experimentar elevant una tela i fent moviments variats (ràpids i lents, amples i petits, verticals i laterals).
  • Reconèixer el mar com a font de vida que s’ha de preservar i tractar amb molta cura.

Materials

Tela gran de color blau.
Joguines o dibuixos d’elements marins.
Vídeo Xip, xip, xip de la col·lecció Els tresors d’en Pau.
Cançó Xip, xip, xip de la llista de reproducció Els tresors d’en Pau.

Informació

Durada

15 minuts

Cicle educatiu

Valor

Escolta i curiositat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Música