RE
CUR
SOS

EDUCATIUS

Saludem el Pau

Ens saludem i presentem al ritme de la música.

Objectius

  • Dur a terme un ritual d’inici i prendre contacte amb el grup i amb l’educador/a i el personatge d’en Pau.
  • Experimentar amb els sons vocàlics.
  • Fomentar el control de la llengua i els llavis per pronunciar la vocal corresponent.

Materials

Informació

Durada

15 minuts

ODS

04 Educació de qualitat

Cicle educatiu

Escoles bressol

Valor

Escolta i curiositat

Tipus d'activitat

Activitats

Temàtica

Música